På medlemmens personkort kan ni se dess utveckling av en utmärkelse.


Utmärkelsen kan vara pågående eller avklarad. När den är avklarad kommer det tillkomma ett datum för när medlemmen klarade utmärkelsen. 


Medlemmen själv kan följa sin utveckling i MedlemsAppen.