Du som är huvudadministratör kan i Kansliservice kontrollera vilka lag som aktiverat en lagkassa och skapa dig en överblick över vilka transaktioner som passerat genom respektive lagkassa. Detta underlag kan användas till din bokföring. 


Fliken "Lagkassor"

Under fliken "Lagkassor" samlas en lista över alla föreningens lag som aktiverat en lagkassa. Här får du en snabb överblick över respektive lagkassas saldo och ägaren av lagkassan. 


Genom att klicka "Visa" ute till höger om en lagkassa kan du därefter ta reda på mer om en specifik lagkassa. Här listas den specifika lagkassans samtliga transaktioner och du har möjlighet att göra urval som är intressanta för din bokföring.