All aktivitet som sker i lagkassan loggas kontinuerligt. Om du behöver ta del av information som skett i lagkassan så hittas samtlig historik under vänstermenyn Loggen.