Sytet med Lagkassan är att skapa transparens kring de medel som hanteras i Lagkassan. Därför finns det fyra olika behörigheter att dela ut till personer som ska ta del av lagkassans information. 


Lagkassör: Personer med behörigheten Lagkassör kan administrera allt som berör lagkassan. Detta görs antingen via SportAdmin LedarApp, eller via identity.sportadmin.se


Ägare: Ägaren av lagkassan har samma behörighet som Lagkassör ovan, dvs denna person kan administrera allt som berör lagkassan. Ägaren kan dock inte tas bort från lagkassan. För att en ägare ska kunna tas bort måste denna först ge bort ägarrollen till en annan lagkassör. 


Läsbehörighet: Personer med behörigheten Läsbehörighet har tillgång till lagkassans alla administrativa sidor. Denna kan dock inte redigera någon information, utan kan endast läsa informationen. 


Medlem: Alla som är medlemmar i lagkassan kan ta del av sitt eget individsaldo och lagkassans totala saldo. Medlemmen kan dock inte redigera någon information. Medlemmen tar del av lagkassans information via SportAdmin Medlemsapp.