Syftet med Lagkassan är att skapa transparens kring de medel som hanteras i Lagkassan. Därför finns det olika behörigheter att dela ut till ledare som ska ta del av Lagkassans information: 


Lagkassör: Ledare med behörigheten Lagkassör kan administrera allt som berör det egna lagets/gruppens Lagkassa. Detta görs antingen via SportAdmin LedarApp eller via identity.sportadmin.se


Läsbehörighet: Ledare med behörigheten Läsbehörighet har tillgång till Lagkassans alla administrativa sidor men kan inte redigera någon information; endast läsa informationen. 


Ingen behörighet: Ledare med behörigheten Ingen behörighet kan inte se någon information i Lagkassan eller komma åt Lagkassan överhuvudtaget.


Medlem: Alla som är medlemmar i Lagkassan kan ta del av sitt eget individsaldo, sina egna transaktioner i Lagkassan och Lagkassans totala saldo via SportAdmin MedlemsApp. Medlemmen kan dock inte redigera någon information i Lagkassan.


Hur man ändrar behörighet på ledare


Navigera till Lagkassor i vänstermenyn och Lagkassor i takmenyn. Klicka på Visa till höger om ett lag/en grupp i listan som har en aktiverad lagkassa. Klicka på Inställningar uppe till höger och klicka sedan på Ändra till höger om en ledare i listan för att ändra ledarens behörighet.