Om föreningen vill göra ett mailutskick till mer än en grupp samtidigt finns det två vägar att gå i SportAdmin. 


Utskick via avancerad sökning (rekommenderas om ni vill maila grupper från flera perioder)

Gå till Personregister i vänstermenyn Avancerad sökning i toppmenyn. 


Gör följande urval:

Period- och grupprelaterade urval

  • Period välj den period som du vill göra utskick till. Vill du göra utskicket till flera perioder bockar du i Flerval och markerar perioderna du vill skicka till. 

  • Grupp  Bocka i Flerval och välj de grupper som du vill maila.

  • Slutat från grupp → Välj Har inte slutat.

  • Klicka på Genomför sökning.

  • Klicka på Gör ett utskick som du hittar i högerkanten, mellan sökfälten och sökresultatet. 


Utskick via medlemsgrupper

Gå till Medlemsgrupper i vänstermenyn välj en av de grupper du ska maila i rullgardinslistan klicka på Utskick i takmenyn klicka på Utskick via E-post   i mottagarlistan till höger klicka på Visa alla bocka i bockrutan för de grupper som du vill maila.