Vill ni maila mer än en grupp samtidigt finns det två vägar att gå i SportAdmin. 

  • Utskick via avancerad sökning. Rekommenderas om ni vill maila grupper från flera perioder.

Gå till personregister Avancerad sökning. 


Gör följande urval:

Period- och grupprelaterade urval

  • Period: sök fram den eller de perioder som du vill göra utskick till. Vill du göra utskicket till flera perioder bockar du i ”Flerval” och markerar perioderna. 
  • Slutat från grupp: Har inte slutat
  • Grupp: Sök fram de grupper som du vill maila. Vill du göra utskicket till flera grupper bockar du i ”Flerval” och markerar grupperna.  
  • Genomför sökningen. 
  • Klicka på "Gör ett utskick" som du hittar i högerkanten, mellan sökfälten och sökresultatet. 


  • Utskick via medlemsgrupper

Gå till medlemsgrupper i vänstermenyn  Välj en av de grupper du ska maila i dropdownlistan "Grupper" Klicka på ”Gör ett utskick” i takmenyn Utskick via E-post   I mottagarlistan till höger kan du välja att visa alla grupper genom att klicka på ”Visa alla”. Alla grupper som finns i perioden listas upp och du kan välja vilka grupper du vill maila genom att bocka i rutan till vänster om gruppnamnet.