Vill ni göra ett mailutskick till mer än en grupp samtidigt finns det två vägar att gå i SportAdmin. 


Utskick via avancerad sökning (rekommenderas om ni vill maila grupper från flera perioder)

Gå till "Personregister" i vänstermenyn "Avancerad sökning" i toppmenyn. 


Gör följande urval:

Period- och grupprelaterade urval

  • Period välj den period som du vill göra utskick till. Vill du göra utskicket till flera perioder bockar du i ”Flerval” och markerar perioderna du vill skicka till. 

  • Grupp  Bocka i "Flerval" och välj de grupper som du vill maila.

  • Slutat från grupp → Välj "Har inte slutat".

  • Klicka på "Genomför sökning".

  • Klicka på "Gör ett utskick" som du hittar i högerkanten, mellan sökfälten och sökresultatet. 


Utskick via medlemsgrupper

Gå till "Medlemsgrupper" i vänstermenyn välj en av de grupper du ska maila i rullgardinslistan "Grupper" klicka på ”Gör ett utskick” i takmenyn klicka på "Utskick via E-post"   i mottagarlistan till höger kan du välja att visa alla grupper i perioden genom att klicka på ”Visa alla” välj vilka grupper du vill maila genom att bocka i rutan till vänster om gruppnamnet.