Det finns två olika sätt att markera om en medlem inte vill vara med på foto. En huvudadministratör eller ledare kan notera detta direkt på medlemmens personkort alternativt kan medlemmen själv markera detta när hen anmäler sig via hemsidan, bokningssidan eller ett formulär.


I LedarAppen finns en markering (en överstruken kamera) på de medlemmar som inte vill vara med på foto. 


Markera fotomedgivande

Huvudadministratörer och ledare kan direkt på en medlems personkort markera om medlemmen inte vill vara med på foto. Detta görs så här:

  1. gå till en medlems personkort (Personregister i vänstermenyn alternativt klicka på en medlems namn väl inne i en medlemsgrupp).
  2. klicka på Ändra personuppgifter.
  3. klicka i bockrutan Ej foto och ställ in ett datum. 
  4. klicka Uppdatera.


Markera fotomedgivande som medlem vid anmälan

Vid anmälan kan medlemmen själv välja om hen inte vill vara med på foto. Det gäller för anmälan via hemsidan, bokningssidan och formulär. 


Aktivera funktionen (huvudadministratörer):

För att aktivera så medlemmen själv kan välja om hen inte vill vara med på foto följer ni nedan steg:

  1. gå till Föreningsinställningar i vänstermenyn.
  2. under Säkerhetsinställningar bocka i rutan Visa Ej foto när nya medlemmar anmäler sig.