Det finns två olika sätt att markera om en medlem inte vill vara med på foto. En huvudadministratör kan notera detta direkt på medlemmens personkort alternativt kan medlemmen själv markera detta när hen anmäler sig via hemsidan, bokningssidan eller ett formulär.


I LedarAppen kommer det finnas en markering (en överstruken kamera) på de medlemmar som inte vill vara med på foto. 


Markera fotomedgivande som huvudadministratör

Huvudadministratörer kan direkt på en medlems personkort markera om medlemmen inte vill vara med på foto. Detta görs så här:

  1. gå till en medlems personkort ("Personregister" i vänstermenyn alternativt klicka på en medlems namn väl inne i en medlemsgrupp).
  2. klicka på "Ändra personuppgifter".
  3. till höger, klicka i bockrutan "Ej foto" och ställ in ett datum. 
  4. klicka "Uppdatera".


Markera fotomedgivande som medlem vid anmälan

Vid anmälan kan medlemmen själv välja om hen inte vill vara med på foto. Det gäller för anmälan via hemsidan, bokningssidan och formulär. 


Aktivera funktionen:

  1. gå till "Inställningar" i vänstermenyn
  2. "Föreningsinställningar" i toppmenyn
  3. under rubriken "Säkerhetsinställningar" --> bocka i rutan "Visa Ej foto när nya medlemmar anmäler sig"