Under Arvodeshantering i vänstermenyn → Inställningar i toppmenyn gör ni som förening allmänna inställningar för funktionen. 


Skattesats

Här kan ni fylla i om ni tillåter ledarna ange skattesats i LedarAppen.


Fri rapportering

Fri rapportering möjliggör för ledaren att kunna tidrapportera aktiviteter som ledaren inte har närvarat på. I LedarAppen dyker alla aktiviteter upp från de grupper som ledaren tillhör - oavsett om hen har närvarat eller inte. Inställningen är allmän och appliceras på samtliga ledare.


Arvodesberättigade aktivitetstyper

Här kan ni bocka ur om det är någon/några aktivitetstyper som ej är arvodesberättigade. Samtliga aktiviteter med en aktivitetstyp som ej är arvodesberättigad går inte att tidrapportera.