Fri rapportering möjliggör för ledaren att kunna tidrapportera aktiviteter som ledaren inte har närvarat på.

I LedarAppen dyker alla aktiviteter upp från de grupper som ledaren tillhör - oavsett om hen har närvarat eller inte.

Inställningen görs under "Arvodeshantering" i vänstermenyn → "Inställningar" i toppmenyn → klicka i "Tillåt fri rapportering". Inställningen är global och appliceras på samtliga ledare.