Aktivitetsöversikten är en lista över samtliga aktiviteter som ger er överblick över vad som rapporterats av ledarna och var det finns avvikelser. Aktivitetsöversikten finns parallellt med tidrapporteringssidan, där huvudsyftet är att hantera utbetalningar.