Qvickly är SportAdmins betalpartner. När du betalat med kort till föreningen, kommer det på ditt kontoutdrag att stå Qvickly eftersom betalningen går via dem till föreningen.