Billmate är SportAdmins betalpartner. När du betalat med kort till föreningen, kommer det på ditt kontoutdrag att stå "Billmate" eftersom betalningen går via dem till föreningen.