Ungefär en gång i kvartalet gör vår betalpartner Qvickly en rensning av förfallna fakturor kopplade till föreningen. För de föreningar som valt alternativet Inkasso kommer Qvickly i detta skede börja driva ärendet till inkasso. 


En förfallen faktura tillhör en medlem som gjort ett köp via faktura eller delbetalning, har fått två påminnelser men fortfarande inte betalat. 


Qvicklys fakturanummer i SportAdmin

SportAdmin och Qvickly har olika fakturanummer på samma underlag, där SportAdmins är femsiffrigt och Qvicklys fyrsiffrigt. Som förening kan du söka på båda under Fakturering i vänstermenyn → Fakturering i toppmenyn → Behandla fakturor i undermenyn → filtrera på Status: Alla. 


Exempel: Om Qvickly meddelar att faktura 1194 har förfallit, kan ni som förening söka på det fakturanumret och hitta den i SportAdmin. Hos Qvickly heter underlaget 1194 men i SportAdmin 13716.