Skydda en person i SportAdmin

Personregister --> sök fram person --> klicka på ändra --> markera skydda

När knappen "Skydda" är ikryssad på personens personkort, döljs gatuadressuppgifter och alla telefonnummer i hela systemet. OBS! Om ni använder SMS-grupp, kommer mobilnumret att vara synlig där för de andra gruppmedlemmarna. 


Enbart de administratörer som har knappen "hantera skyddad adressuppgifter" under fliken "Administratörer" ikryssad kan se de skyddade uppgifterna. 


OBS! Mailadresserna och personnumret är inte skyddade 


Ha en dialog med personen om hur pass skyddad den behöver vara för att vara på säkra sidan. 


MedlemsAppen

Om medlem använder MedlemsAppen, kan det vara bra att tänka på att bocka ur rutan "Visa kontaktinformation" på sin profil då den per automatik är ikryssad när man godkänner användarvillkoren i appen. 


Vill man att alla gruppmedlemmars kontaktuppgifter är dolda i MedlemsAppen, gå till: Grupper i vänstermenyn --> bocka i rutan "dölj kontakter".