Skydda en person i SportAdmin

Om en person har skyddade uppgifter kan detta ställas in om ni går till Personregister i vänstermenyn sök fram personen klicka på Ändra bocka i rutan Skydda. 


När knappen Skydda är ikryssad på personens personkort, döljs gatuadressuppgifter och alla telefonnummer i hela systemet. OBS! Om ni använder SMS-grupp, kommer mobilnumret att vara synlig där för de andra gruppmedlemmarna. 


Enbart de administratörer som har behörigheten Hantera skyddade adressuppgifter kan se de skyddade uppgifterna. 


OBS! Mailadresserna och personnumret är inte skyddade. 


Ha en dialog med personen om hur pass skyddad den behöver vara för att vara på säkra sidan. 


MedlemsAppen

Om en medlem använder MedlemsAppen, kan det vara bra att tänka på att bocka ur rutan Visa kontaktinformation på sin profil då den per automatik är ikryssad när man godkänner användarvillkoren i appen. 


Vill man att alla gruppmedlemmars kontaktuppgifter ska vara dolda i MedlemsAppen, gå till: Medlemsgrupper i vänstermenyn → Grupplista i toppmenyn → klicka på Ändra ute till höger om den grupp ni vill korrigera → bocka i rutan Dölj kontakter → Uppdatera.