Föreningar med Kansliservice 

När Kansliservice lanserades 2018 skapades nya rutiner gällande faktureringen - från att alltid ha gruppfakturerat till att nu avisera istället! Aviseringsfunktionen är enkel att skicka ut avgifter från och smidig för medlemmen att betala via.


Nu har det gått två år sen Kansliservice lanserades och det är dags att uppdatera vänstermenyn i SportAdmin. Hejdå faktureringsinställningar - hej betalinställningar!


Menyuppdateringen hoppas vi ger en tydligare överblick över vilka inställningar som är generella, oavsett vilken metod ni väljer att använda. 


Fakturering

I dagsläget görs alla grundinställningar under fliken “Fakturering” i vänstermenyn - detta trots att man ska avisera. Därför kommer det dyka upp en ny flik som heter Betalinställningar.Under Betalinställningar kommer Gruppkostnader och Kostnadstyper (inklusive Kontoplan och Kostnadsställe) att finnas. Utöver det kommer faktureringsfliken vara sig lik.


Bokningar

Under Bokningar i vänstermenyn har det också skett några förändringar! Flikarna i toppmenyn har skalats ner för att skapa en enklare vy av samtliga inställningar. Generella inställningar, Frågeformulär och Tillval ligger numera under en ny flik; bokningsinställningar. 


Gamla menyn


Nya menynFöreningar med Register 

Menyuppdateringen gäller Register-föreningar också och är densamma som för Kansliservice-föreningar. Menyuppdateringen hoppas vi ger en tydligare överblick över vilka inställningar som är generella och vilka inställningar som är specifika för fakturering alternativt bokningar.