Riksidrottsmötet i maj 2019 beslutade att från och med den 1 juli 2020, alltså RF-perioden 2020 höst, måste alla närvarokort finnas tillgängliga digitalt i Idrottonline. Tidigare hade föreningar möjlighet att endast ange sin sammanställning för att söka LOK-stöd och underlaget (närvarokorten) kunde finnas lokalt hos föreningen, men nu för tiden kommer det inte vara tillräckligt för att söka statligt LOK-stöd. 


LOK-stöd och SportAdmin

Om din förening använder SportAdmin har du kommit en bra bit på vägen om ni närvarorapporterar i SportAdmin. Här finns en integration till Idrottonline där all relevant data för din LOK-stödsansökan skickas över regelbundet. Om ni har integrationen påkopplad finns det ytterligare två datum som ni i föreningen behöver hålla koll på: 


20 februari och 20 augusti (fem dagar innan RF:s datum för sista ansökningsdag). Senast midnatt på dessa datum måste du vara klar med din närvarorapportering i SportAdmin, för att säkerställa att datan hinner skickas över till Idrottonline.


Är du osäker på ifall ni använder SportAdmins integration till Idrottonline eller vill veta mer om funktionen? Läs mer här!