För att få tillgång till LedarAppen behöver du ha en profil och vara kopplat som tränare/ledare i en grupp i SportAdmin. Du behöver också ha en administratörsroll som föreningen ger dig. 


Ibland händer det att man, av olika anledningar, inte kan logga in i LedarAppen. För att lösa problemet kan du testa följande steg: 

  • Kolla med föreningens kansli att rätt e-postadress står på ditt personkort (inga specialtecken)
  • Kolla skräpposten i din e-post om inloggningsuppgifter från SportAdmin hamnat där
  • Säkerställ att SportAdmins utskick är tillåtna och inte blockerade i inställningarna i din e-postdomän
  • Logga ut, hårdstäng och logga in på nytt i appen
  • Uppdatera appen till senaste versionen
  • Avinstallera appen och installera på nytt
  • Starta om telefonen
  • Vid företagstelefon: kolla över säkerhetsinställningarna med IT-ansvarig
  • Logga in på en annan telefon
  • Kontakta supporten om inget av ovanstående fungerar