I videon gås följande punkter igenom:


1. Skapa en mall

2. Aktivera medlemskortet

3. Hitta medlemskortet i MedlemsAppen