Under Medlemsgrupper > Vald medlemsgrupp finns fliken "Grupprekommendation". Den visar en lista över gruppens medlemmar, samt deras aktuella grupprekommendation.


En huvudadministratör eller ledare för gruppen kan här ändra enskilda individers rekommendation, eller massuppdatera grupprekommendation för samtliga gruppmedlemmar genom att trycka "Massuppdatera" och skriva in en rekommendation.


Grupprekommendationen syns sedan på bokningssidan när medlemmen ska boka sig till en ny grupp.