Grupprekommendationer syns genom att gå in i medlemsgruppen → klicka på Grupprekommendationer i toppmenyn → där visar en lista över gruppens medlemmar samt deras aktuella grupprekommendation.


En huvudadministratör eller en ledare för gruppen kan här ändra enskilda individers rekommendation, eller massuppdatera grupprekommendationen för ett antal gruppmedlemmar genom att bocka för dessa, klicka Massuppdatera och sedan skriva in en rekommendation som då slår igenom på de valda medlemmarna. 


Grupprekommendationen syns för medlemmen på bokningssidan när medlemmen ska boka sig till en ny grupp.


Notiser vid ändrad grupprekommendation

En huvudadministratör kan ställa in om det ska eller inte ska mailas ut notis till medlemmen när grupprekommendationen ändras. Detta görs genom att gå till Medlemsgrupper i vänstermenyn → Grupplista i toppmenyn klicka på Ändra till höger om den gruppen du vill korrigera → bocka i/bocka ur Förhindra att det mailas notiser vid uppdaterad grupprekommendation utifrån om ni vill att medlemmarna ska få notis eller ej vid ändrad grupprekommendation.