Många av SportAdmins funktioner utgår från att medlemmen har en e-postadress. Ingen e-postadress? Inga aviseringar, inget inlogg till MedlemsAppen och inga kallelser. Alla föreningens felaktiga eller saknade e-postadresser finns samlade i en lista i systemet.


Fliken finns under “Personregister” i vänstermenyn → “Varningar” i toppmenyn → “Epost”. 

E-postlistan går att filtrera per period på personer som saknar e-post helt och hållet eller som har en e-post som är fel. 


Om en e-postadress är orange i listan innebär det att den har blivit svartlistad och SportAdmin skicka därmed inte fler mail till denna adress. Vet ni med er att adressen är korrekt kan man klicka på “Återställ” så kommer SportAdmin försöka skicka nästa mail till adressen. Annars, klicka på “Ändra” och ändrar adressen.


Även på personkortet blir e-postadressen orange. Klicka på e-posten för att direkt kommer till e-postlistan och korrigera adressen.