Många av SportAdmins funktioner utgår från att medlemmen har en e-postadress. Har personen ingen e-postadress kan den inte få någon avisering, inget inlogg till MedlemsAppen och inga kallelser. 


Alla föreningens felaktiga eller saknade e-postadresser finns samlade i en lista i systemet under Personregister i vänstermenyn → Varningar i toppmenyn → Epost. 


Om en e-postadress är orange i listan innebär det att den har blivit svartlistad och SportAdmin skickar därmed inte fler mail till denna adress. Vet ni med er att adressen är korrekt kan ni klicka på Återställ så kommer SportAdmin försöka skicka nästa mail till adressen. Annars, klicka på Ändra och ändrar adressen.


Även på personkortet blir e-postadressen orange. Klicka på e-posten för att direkt kommer till e-postlistan och korrigera adressen.