Det är en komplicerad fråga att svara på. Oftast finns inte föreningens fullständiga ekonomi i SportAdmin (utgifter registreras exempelvis inte i systemet), men däremot finns det goda verktyg för att se hur mycket pengar som har kommit in via just SportAdmin.


Inbetalningsrapporten

Inbetalningrapporten hittar ni under Rapporter & statistik i vänstermenyn → Betalrapporter i toppmenyn → Inbetalningsrapport i undermenyn. Här kan ni sedan välj önskat datumintervall. 


I inbetalningsrapporten hittar ni samtliga transaktioner som är registrerade i SportAdmin under det angivna intervallet. Använd filtret för Gruppera på för att inkludera eller exkludera kontonummer, grupptillhörighet, kostnadsställen eller liknande. 


Om ni väljer Visa fakturadetaljer får ni, förutom sammanställningen, även en lista med varje fakturaunderlag undertill. 


Grupprapporten

För en annan typ av rapport kan ni använda Grupprapporten. Denna hittar ni under Rapporter & statistik i vänstermenyn → Föreningsrapporter i toppmenyn → Grupprapport. 


Grupprapporten visar en ekonomisk rapport för respektive medlemsgrupp.


Här visas intäkter samt kostnader för en grupp och grupptyp. Den hämtar automatiskt in intäkter i form av medlems-/träningsavgifter samt kostnader i form av utbetalt arvode. Ni kan själva lägga till intäkter för exempelvis LOK-stöd eller övriga intäkter. Ni kan också lägga till egna kostnader i form av utlägg (kopplat till arvode) eller övriga kostnader.


Dessa intäkter och kostnader summeras sedan till ett resultat för gruppen, och i sin tur ett resultat för den specifika grupptypen.