Det är en komplicerad fråga att svara på. Oftast finns inte föreningens fullständiga ekonomi i SportAdmin (utgifter registreras exempelvis inte i systemet), men däremot finns det goda verktyg för att se hur mycket pengar som har kommit in via SportAdmin.


Inbetalningsrapporten
Inbetalningrapporten hittar du under “Fakturering” i vänstermenyn → “Rapporter” i toppmenyn → “Inbetalningsrapport” → välj ett datumintervall. 


Här hittar du samtliga transaktioner som är registrerade i SportAdmin under det givna intervallet. Använd filtret för Gruppera på för att inkludera eller exkludera kontonummer, grupptillhörighet, kostnadsställen eller liknande. 


Om du väljer Visa fakturadetaljer får du, förutom sammanställningen, även en lista med varje fakturaunderlag undertill. 


Grupprapporten

För en annan typ av rapport kan du gå till Grupprapporten som du hittar under Rapporter i vänstermenyn --> Grupprapport. I den här vyn kan du se hur mycket respektive grupp har betalat i avgifter, men dessutom även hur mycket LOK-stöd gruppen har genererat. Om din förening använder Kansliservice och ni nyttjar funktionen Arvodeshantering kan ni dessutom se hur mycket ledararvode som har betalats ut knutit till respektive grupp.