Definitionen av antal medlemmar skiljer sig från förening till förening. Den vanligaste definitionen brukar vara att personen ska ha betalat en medlemsavgift för att räknas som en medlem. 


Under RAPPORTER & STATISTIK i vänstermenyn kan ni som förening få fram en siffra på antalet medlemmar, utifrån definitionen att en medlem ska ha betalat en medlemsavgift. Där kan ni också klicka på VISA för att slussas till AVANCERAD SÖKNING och få fram urvalet som medlemsantalet baseras på.Beräknar ni antalet medlemmar på något annat sätt? Under PERSONREGISTER i vänstermenyn > AVANCERAD SÖKNING i takmenyn kan ni göra en mängd olika urval för att matcha det ni eftersöker.