Definitionen av antal medlemmar skiljer sig från förening till förening. Den vanligaste definitionen brukar vara att personen ska ha betalat en medlemsavgift för att räknas som en medlem. Det kan också var så att föreningen räknar alla som ligger i en medlemsgrupp som en medlem, oavsett betalning. 


Nedan finner du några exempel på hur du kan söka fram olika antalet medlemmar utifrån två olika definitioner av en medlem. 

Börja med att gå till Personregister i vänstermenyn → Avancerad sökning i toppmenyn.


Antal aktiva medlemmar som har betalat en medlemsavgift

Gör följande urval:

Period- och grupprelaterade urval

 • Period: välj en period (klicka i Flerval om fler perioder behöver väljas).
 • Slutat från grupp: Har inte slutat.


Urval som berör betalningar (ej manuella fakturor)

 • Fakturaperiod: välj en period (klicka i Flerval om fler perioder behöver väljas).
 • Fakturarad: hoppa över.
 • Kostnadstyp: välj medlemsavgift (klicka i Flerval om fler kostandstyper behöver väljas)
 • Fakturastatus: Betald.


… klicka på Genomför sökning.


Antal medlemmar som har betalat en medlemsavgift

Gör följande urval:

Period- och grupprelaterade urval

 • Period: välj en period (klicka i Flerval om fler perioder behöver väljas).


Urval som berör betalningar (ej manuella fakturor)

 • Fakturaperiod: välj en period (klicka i Flerval om fler perioder behöver väljas).
 • Fakturarad: hoppa över.
 • Kostnadstyp: välj medlemsavgift (klicka i Flerval om fler kostandstyper behöver väljas)
 • Fakturastatus: Betald.


… klicka på Genomför sökning.


Antal medlemmar som ligger i en grupp

Gör följande urval:

Period- och grupprelaterade urval

 • Period: välj en period (klicka i Flerval om fler perioder behöver väljas).


… klicka på Genomför sökning.