Om ni önskar att lägga in en pdf som en bild på hemsidan, måste pdf:en först konverteras till ett bildformat.

Beroende på vilken dator och programvara du sitter i kan det göras på olika sätt. Grunden är att, i ditt pdf-program, antingen exportera, konvertera eller “Ladda ner som…”. De vanligaste bildformaten är jpeg eller png.