Personregistret är bra att rensa då och då för att få bort gamla medlemmar som inte är aktiva längre. Under “Personregister” i vänstermenyn och “Avancerad sökning” i toppmenyn finns det ett filter för att enklare filtrera fram och ta bort gamla medlemmar. Filtret heter “Ta bort gamla medlemmar med fullständigt personnummer”.


Filtret söker fram de personer med fullständigt personnummer, som inte har en obetald faktura samt ej har en familjekoppling. I resultatet syns bland annat information om när personerna skapades, när de senast låg i en period, förnamn, efternamn, personnummer och status.


Utifrån detta urval kan man därefter kryssa i personer och välja att ta bort dessa från systemet. När man klickar på ”Ta bort personer” kommer man till en landningssida för att bekräfta borttagning av personer.


Vid borttagning av en person ur personregistret raderas följande ur systemet:

- Kopplingar till grupper i aktiva perioder

- Kontaktuppgifter

- Egenskaper

- Licenshantering 

- Familjekopplingar 


Följande information sparas:

- Information om närvaro kopplat till LOK-stöd

- Fakturor kopplade till personen 

- Utskick till/från personen

- All statistik