Under “LOK-stöd” i vänstermenyn → “Gruppöversikt” i toppmenyn hittar ni era grupper med tillhörande aktiviteter. I kolumnen “Obekräftade” finns de aktiviteter som inte har blivit bekräftade. 


För att få LOK-stöd är det viktigt att aktiviteterna är bekräftade. Klicka på ett gruppnamn för att direkt komma till närvarokortet. Bekräfta aktiviteterna som ni vet ska bekräftas. Detta kan du som kanslist göra eller om ni ber era ledare att gå in och bekräfta aktiviteterna.