Denna rapporten hittar du under Rapporter i vänstermenyn --> Grupprapport

Rapporten visar intäkter och kostnader för en grupp och grupptyp. Den hämtar automatiskt in intäkter i form av medlems- och träningsavgifter och statligt LOK-stöd, och kostnader i form av utbetalt arvode. Sedan kan ni själva lägga till intäkter för kommunalt LOK-stöd samt övriga intäkter. Ni kan också lägga till egna kostnader i form av utlägg (kopplat till arvode) och övriga kostnader.


Dessa intäkter och kostnader summeras sedan till ett resultat för gruppen, och i sin tur ett resultat för den specifika grupptypen.