För att ladda ner MedlemsAppen krävs det att du har ett svenskt Apple-ID. Fråga en kompis, kollega eller familjemedlem som har ett svenskt Apple-ID, om du kan låna deras Apple-ID. 


Gör så här:

  1. Logga in på det lånade Apple-ID:et på din egen telefon.
  2. Ladda ner MedlemsAppen.
  3. Logga ut från det lånade Apple:ID:et och logga in på ditt eget konto igen.