Om en medlemsgrupp från SportAdmin inte är kopplad till en verksamhet på hemsidan kommer plustecknet inte dyka upp i kalendern. Det kan också vara så att flera medlemsgrupper är kopplade till en och samma verksamhet.


För att koppla en grupp från SportAdmin till en verksamhet på hemsidan, gör följande:


1. Koppla grupp

Logga in på hemsidan → klicka på de tre strecken uppe i högerhörnet → “Inställningar - Hemsida” → “Verksamhet” → “Koppla grupper”. 

… vänsterkolumnen är medlemsgrupperna som ligger i SportAdmin, högerkolumnen är verksamheterna som ligger på hemsidan. Koppla ihop rätt grupp med rätt verksamhet.


2. Kalendern

När ni är inne på kalendern på hemsida → klicka på drop-down listan "Alla grupper" som ligger uppe i högerhörnet → välj en grupp → då ska plustecknet synas.