Alla kommuner har olika deadlines för när ansökan ska vara inskickad. 
Vänligen ta reda på när din kommun har sin deadline. 


SportAdmin har en integration för två olika kommunsystem där föreningar bland annat ansöker om det Kommuna LOK-stödet, ApN och Rbok. Om ni har ApN/Rbok i er kommun kan ni aktivera vår integration till dem.


Ja - vi har ApN/Rbok i vår kommun

Föreningens aktiviteter skickas automatiskt över från SportAdmin till kommunens system varje natt. För att skicka in ansökan, vänligen gör så här:


1. Logga in i SportAdmin LOK-stöd i vänstermenyn → Aktivitetsöversikt i toppmenyn → välj RF-period. 

…. se till att alla aktiviteter har ett datum i kolumnen ApN/Rbok. 


2. Logga in i ert kommunsystem (ApN/Rbok) → Periodrapport. 
…. se så du finner alla aktiviteter → skicka därefter in periodrapporten. 


Nej - vi har inte ApN/Rbok i vår kommun

Siffrorna som behövs för att fylla i ansökan i ApN/Rbok finner du i SportAdmin.


1. Gör rapportinställningar

LOK-stöd i vänstermenyn → Inställningar i toppmenyn → klicka på Ändra ute till höger om kommunen → klicka på Godkänn → fyll i informationen enligt kommunens regler (om kommunens åldersindelning inte finns i drop-downlistan i SportAdmin, vänligen skicka ett mail till info@sportadmin.se om vilken åldersindelning som behövs läggas till) klicka på Uppdatera.


2. Skriv ut närvarokort

LOK-stöd i vänstermenyn → Skriv ut närvarokort i toppmenyn → bocka i Kommunalt LOK-stöd och RF-period → välj rätt RF-period → under Visa välj Närvarokort med aktiviteter → välj sedan vilka grupper som ska skrivas ut. 


3. Ansökan till kommunen 

Fyll i de siffror som kommunen vill ha (som finns på närvarokorten från SportAdmin) → skicka in ansökan.

Tänk på att alla kommuner har olika ansökningsregler så kontakta just er kommun för att få rätt information.