Som idrottsförening kan ni ansöka om kommunalt LOK-stöd/aktivitetsbidrag. 

Alla kommuner har olika deadlines för när ansökan ska vara inskickad. 
Vänligen ta reda på när din kommun har sin deadline.INNEHÅLL

1. ApN & Rbok

2. Kommun med egna inställningar
1. ApN & Rbok

SportAdmin har stöd för att skicka över föreningens aktiviteter om er kommun använder sig av ApN eller Rbok som kommunsystem för kommunalt LOK-stöd/aktivitetsbidrag. Vi skickar då automatiskt över föreningens aktiviteter från SportAdmin till kommunens system varje natt. 


Själva ansökan gör ni i kommunens system, och behöver därmed logga in i ApN/Rbok. 


Aktivera kopplingen till ApN/Rbok

Om er kommun är ansluten till ApN/Rbok behöver ni säkerställa att nedan är gjort i SportAdmin.


1. Navigera till LOK-STÖD i vänstermenyn > INSTÄLLNINGAR i toppenmenyn.

2. Klicka på ÄNDRA vid Kommunalt LOK-stöd.

3. Klicka på GODKÄNN.

4. Bocka i aktiveringsrutan.

5. UPPDATERA.


När ni aktiverat detta i SportAdmin behöver ni också kontakta kommunen och be dem aktivera import från SportAdmin till ApN/Rbok. Då behöver ni även ange ert FöreningsID, som står angivet under LOK-STÖD i vänstermenyn > INSTÄLLNINGAR i toppenmenyn > vid Kommunalt LOK-stöd. 


Det sista ni behöver göra är att koppla era platser till en ApN/Rbok-anläggning. 


1. Navigera till LOK-STÖD i vänstermenyn > INSTÄLLNINGAR i toppenmenyn > PLATSER i undermenyn.

2. Klicka på ÄNDRA till höger om en plats. 

3. Välj Anläggning i rullistan. 

4. UPPDATERA.


2. Kommun med egna inställningar

Om er kommun istället har egna inställningar finns inget system som vi skickar över era aktiviteter till. Ni behöver fortsatt aktivera det kommunala LOK-stödet i SportAdmin. 


1. Navigera till LOK-STÖD i vänstermenyn > INSTÄLLNINGAR i toppenmenyn.

2. Klicka på ÄNDRA vid Kommunalt LOK-stöd.

3. Klicka på GODKÄNN.

4. Bocka i aktiveringsrutan.

5. UPPDATERA.


Underlag för ansökan

I SportAdmin finns det underlag som ni kan använda som hjälp till när ni ska ansöka om det kommunala LOK-stödet/aktivitetsbidraget. Ni kan skriva ut närvarokort som ni sedan kan använda som underlag till er ansökan. Detta gör ni genom nedan steg. 


1. Navigera till LOK-STÖD i vänstermenyn > SKRIV UT NÄRVAROKORT i toppenmenyn.

2. Bocka i rutan för Kommunalt LOK-stöd och RF-period. 

3. Välj RF-period i rullistan. 

4. Välj Närvarokort med aktiviteter i nästa rullistan. 

5. Välj sedan vilka grupper som ska skrivas ut i sista rullistan. 


I närvarokorten visas en sammanställning av deltagartillfällen.