Alla kommuner har olika deadlines för när ansökan ska vara inskickad. 
Vänligen ta reda på när din kommun har sin deadline. 


Ja - vi har ApN i vår kommun

Föreningens aktiviteter skickas automatiskt över från SportAdmin till kommunen varje natt. För att skicka in ansökan, vänligen gör så här:


1. SportAdmin: “LOK-stöd” i vänstermenyn → “Aktivitetsstöd” i toppmenyn → välj RF-period. 

…. se till att alla aktiviteter har ett datum i kolumnen “ApN” ute till höger. SportAdmin skickar alla bekräftade aktiviteter till ApN varje natt. 


2. ApN: logga in i ApN och Periodrapport. Se så du finner alla aktiviteter, skicka därefter in periodrapporten. 


Nej - vi har inte ApN i vår kommun

Siffrorna som behövs för att fylla i ansökan i ApN finner du i SportAdmin.


1. Gör rapportinställningar

“LOK-stöd” i vänstermenyn → “Inställningar” i toppmenyn → klicka på “Ändra” ute till höger om kommunen → klicka på “Godkänn” → fyll i informationen enligt kommunens regler (om kommunens åldersindelning inte finns i drop-downlistan i SportAdmin, vänligen skicka ett mail till info@sportadmin.se om vilken åldersindelning som behövs läggas till). Slutligen klicka på “Uppdatera”.


2. Skriv ut närvarokort

“LOK-stöd” i vänstermenyn → “Rapporter” i toppmenyn → klicka i “Kommunalt LOK-stöd”, “RF-period”. 
Fyll i korrekt RF-period, välj “Visa: Närvarokort med aktiviteter” och välj vilka grupper som ska skrivas ut. 


3. Ansökan till kommunen 

Fyll i de siffror som kommunen vill ha (som finns på närvarokorten från SportAdmin skicka in ansökan)

Tänk på att alla kommuner har olika ansökningsregler så kontakta just er kommun för att få rätt information.