Alla kommuner har olika deadlines för när ansökan ska vara inskickad. 
Vänligen ta reda på när din kommun har sin deadline. 


Ja - vi har ApN i vår kommun

Föreningens aktiviteter skickas automatiskt över från SportAdmin till kommunen varje natt. För att skicka in ansökan, vänligen gör så här:


1. SportAdmin: “LOK-stöd” i vänstermenyn → “Aktivitetsstöd” i toppmenyn → välj RF-period. 

…. se till att alla aktiviteter har ett datum i kolumnen “ApN” ute till höger. SportAdmin skickar alla bekräftade aktiviteter till ApN varje natt. 


2. ApN: logga in i ApN och Periodrapport. Se så du finner alla aktiviteter → skicka därefter in periodrapporten. 


Nej - vi har inte ApN i vår kommun

Siffrorna som behövs för att fylla i ansökan i ApN finner du i SportAdmin.


1. Gör rapportinställningar

“LOK-stöd” i vänstermenyn → “Inställningar” i toppmenyn → klicka på “Ändra” ute till höger om kommunen → klicka på “Godkänn” → fyll i informationen enligt kommunens regler (om kommunens åldersindelning inte finns i drop-downlistan i SportAdmin, vänligen skicka ett mail till info@sportadmin.se om vilken åldersindelning som behövs läggas till). Slutligen klicka på “Uppdatera”.


2. Skriv ut närvarokort

“LOK-stöd” i vänstermenyn → “Rapporter” i toppmenyn → klicka i “Kommunalt LOK-stöd”, “RF-period”. 
Fyll i korrekt RF-period, välj “Visa: Närvarokort med aktiviteter” och välj vilka grupper som ska skrivas ut. 


3. Ansökan till kommunen 

Fyll i de siffror som kommunen vill ha (som finns på närvarokorten från SportAdmin → skicka in ansökan)

Tänk på att alla kommuner har olika ansökningsregler så kontakta just er kommun för att få rätt information.