Gå till "Grupper" i vänstermenyn klicka på "Lägg till grupp" uppe till höger.

Fyll i nedan fält:
Grupp: gruppens namn.
Grupptyp: används för att kategorisera gruppen. Utgör en sortering i statistik och rapporter.
Max deltagare: fyll i en siffra om det finns ett maxantal.
Licens/försäkring: välj en licenstyp som medlemmarna i gruppen ska ha.
Standardplats: fyll i om gruppen har en standardplats.
Bekräftad: låser upp möjligheten att fakturera/avisera gruppen.
Övrigt: fyll i övrig info.
Dölj kontakter: förhindra att gruppen visas under "Kontakter" i MedlemsAppen.

Inga notiser: Gruppen får inga notiser via mail när det läggs till en nyhet på föreningens hemsida.
Tilldela medlemskort (enbart för föreningar som har Kansliservice): möjlighet att tilldela alla medlemmar i gruppen medlemskort.