Vid periodbyte kan det vara så att ledarna har hunnit lägga in aktiviteter för nästkommande period redan, utan att ni i föreningen har hunnit byta period. Skulle detta vara fallet är det lätt att flytta över de felaktiga aktiviteterna till rätt period.

Vänligen gör så här:

  1. Klicka på "LOK-stöd" i vänstermenyn. 
    De aktiviter som ligger fel har ett periodnamn som är rött med två utropstecken bredvid. Exempel "2022 VT !!".

  2. Klicka på de två utropstecknen "Flytta".
    Systemet känner själv av vilken period som aktiviteterna tillhör.