Vid periodbyte kan det vara så att ledarna har hunnit lägga in aktiviteter för nästkommande period redan, utan att ni i föreningen har hunnit byta period. Skulle detta vara fallet går det att flytta dessa aktiviteter till rätt period, förutsatt att perioderna i SportAdmin avser i olika RF-perioder. 


För att åtgärda dett gör ni enligt följande:

  1. Gå till LOK-stöd i vänstermenyn. 
    De aktiviter som ligger fel har ett periodnamn som är rött med två utropstecken bredvid. Exempel 2022 HT !!.

  2. Klicka på de två utropstecknen Flytta.
    Systemet känner själv av vilken period som aktiviteterna bör tillhör.