Vid periodbyte kan det vara så att ledarna har hunnit att lägga in aktiviteter för nästkommande period, utan att ni i föreningen har hunnit byta period. Skulle detta vara fallet är det lätt att flytta över de felaktiga aktiviteterna till rätt period.

Vänligen gör så här:


1. klicka på "LOK-stöd" i vänstermenyn. 

De aktiviter som ligger fel har ett periodnamn som är rött med två utropstecken bredvid. Exempel "2020 VT !!".


2. Klicka på de två utropstecknen --> "Flytta"

Systemet känner själv av vilken period som aktiviteterna tillhör.