Vid periodbyte kan det vara så att ledarna har hunnit lägga in aktiviteter för nästkommande period redan, utan att ni i föreningen har hunnit byta period. Skulle detta vara fallet går det att flytta dessa aktiviteter till rätt period, förutsatt att perioderna i SportAdmin avser i olika RF-perioder. 


För att åtgärda dett gör ni enligt följande:

  1. Gå till LOK-stöd i vänstermenyn. 
    De aktiviter som ligger fel markeras med en varningstriangel ute till vänster om periodnamnet.

  2. Klicka på "Flytta aktiviteter" till höger.
  3. Välj vilken period aktiviteterna ska flyttas till och klicka sedan på "Bekräfta flytt"