Om ni har barn i flera föreningar behöver varje barn ha samma e-postadress angiven till deras målsman för att dessa ska synas när ni loggar in.


Medlemsappen känner av vilka medlemmar som ligger kopplat till respektive e-postadress och samlar dessa under "ett tak" i appen.


Loggar ni in i Medlemsappen med en e-post som bara återfinns på ett av dina barn är det således också endast det barnet som ni ser i appen.
Det ni behöver göra är att kontakta föreningen och be dem lägga in den e-post ni önskar använda på barnen.