Det finns en snabb-knapp i LedarAppen för att skicka ut ett mail om MedlemsAppen till sina aktiva. 

För att knappen ska synas måste gruppen vara aktiverad för MedlemsAppen, så här gör ni det.

Gör ett utskick:

  1. Välj den/en av de grupper du vill göra ett utskick till
  2. Klicka på knappen "Skicka mail om MedlemsAppen"
  3. Kontrollera informationen i mailet
  4. Lägg till fler grupper om du så önskar
  5. Skicka mailet.