I SportAdmin kan ni som förening ange vilka ledare ni avser kräva utdrag ur belastningsregistret från samt notera vilket datum ni kontrollerat och inhämtat registerutdraget.


Ange vilka som behöver inhämta registerutdrag

Vilka som behöver lämna in registerutdrag till er som förening styrs utifrån gruppkoppling. Ni ställer in detta genom nedan steg,

  1. Föreningsinställningar i vänstermenyn.
  2. Gruppkopplingar i toppmenyn.
  3. Klicka på Ändra ute till höger om en gruppkoppling och bocka i bockrutan Registerutdrag krävs.


Ange när ett registerutdrag är inhämtat

Alla personer över 15 år och som har en gruppkoppling där registerutdrag krävs visas i en lista under Personregister i vänstermenyn → Registerutdrag i toppmenyn. För att notera att ett registerutdrag är inhämtat för en person klickar ni på Ändra ute till höger. Ni fyller i vilket datum ni kontrollerat och inhämtat registerutdraget samt hur länge det är giltigt. 

Det går också bra att massuppdatera ledarnas datum, om ni inhämtat flera samma datum. Klicka i checkboxen framför de ledare som önskas massuppdateras och klicka sen på den gröna knappen Registrera registerutdrag.


Påminnelse

Systemet skickar automatiskt ut en påminnelse till ledaren när det är 90 dagar kvar till sista giltighetsdatumet. Vilken text ni vill att det ska skickas vid påminnelsen ställer ni in under Personregister i vänstermenyn → Registerutdrag i toppmenyn → Inställningar.


Status

När ni registrerar inhämtat registerutdrag får personen en status. 

  • Om giltighetsdatumet ligger mer än 90 dagar framåt i tiden kommer ledaren att få status Kontrollerad.
  • Om det är mindre än 90 dagar till att giltighetstiden går ut kommer ledaren motta en påminnelse via mail och få statusen Påminnelse.
  • Om det inte finns ett giltighetsdatumet ifyllt kommer ledaren att få statusen Saknas.


Administratörer

Alla ledare som har inlogg till SportAdmin med behörigheten (Ledare och Ledare Plus) kommer att kunna se rutan Registerutdrag inhämtat på personkortet.


Alla ledare/administratörer som har behörigheten Redigera Registerutdrag inhämtat kan redigera datumrutan och får även tillgång till listan under Personregister i vänstermenyn → Registerutdrag i toppmenyn.