I SportAdmin kan ni som förening ange vilka ledare ni avser kräva registerutdrag från samt notera vilket datum ni kontrollerat och inhämtat registerutdraget.

Inställningar - Gruppkopplingar

  • Via denna funktion anger du vilka gruppkopplingar (roller) som ni anser att ni kommer att kräva och inhämta registerutdrag ifrån.

Personregister - Registerutdrag

  • På denna sida listas alla ledare (som är över 15 år) som har bockrutan “registerutdrag krävs” iklickad under gruppkopplingar.
  • Härifrån kan ni klicka på “ändra” och notera de datum då ni inhämtat registerutdrag.
  • Härifrån kan ni även maila alla ledare genom att klicka i bakrutorna vänster om dem och sedan klicka på “gör ett utskick”

Personregister

  • Här kan ni söka på en person, klicka på “ändra” och notera de datum då ni inhämtat registerutdrag.
  • På personkortet kommer ni även kunna se de datum som är noterat i rutan “Registerutdrag inhämtat”

Administratörer

  • Alla ledare som har inlogg till SportAdmin med behörigheten (Ledare, Ledare Plus) kommer att kunna se rutan “Registerutdrag inhämtat” på personkortet.
  • Alla ledare/administratörer som har funktionen “Redigera Registerutdrag inhämtat” kan redigera datum-rutan och får även tillgång till listan under personregister -> registerutdrag.