I SportAdmin kan ni som förening ange vilka ledare ni avser kräva utdrag ur belastningsregistret från samt notera vilket datum ni kontrollerat och inhämtat registerutdraget.


Ange vilka gruppkopplingar som kommer behöva inhämta registerutdrag

 1. "Inställningar" i vänstermenyn
 2. "Gruppkopplingar" i toppmenyn
 3. Klicka "Ändra" ute till höger om en gruppkoppling och bocka i bockrutan "Registerutdrag krävs"


Ange när ett registerutdrag är inhämtat

I listan listas alla ledare som är över 15 år och som har en gruppkoppling där registerutdrag krävs.

 1. "Personregister" i vänstermenyn
 2. "Registerutdrag" i toppmenyn
 3. Klicka på "Ändra" ute till höger om en ledare
 4. Ange "Datum för inhämtning" och "Sista giltighetsdatum"
 5. Klicka "Bekräfta"

  Det går också bra att massuppdatera ledarnas datum. Klicka i checkboxen framför de ledare som önskas massuppdateras och klicka sen "Registrera registerutdrag".


Om giltighetsdatumet ligger mer än 90 dagar framåt i tiden kommer ledaren att få status "Kontrollerad".


Om det är mindre än 90 dagar till att giltighetstiden går ut kommer ledaren motta ett påminnelse via mail och få statusen "Påminnelse".


Om det inte finns ett giltighetsdatumet ifyllt kommer ledaren att få statusen "Saknas".


Administratörer

 • Alla ledare som har inlogg till SportAdmin med behörigheten (Ledare och Ledare Plus) kommer att kunna se rutan “Registerutdrag inhämtat” på personkortet.
 • Alla ledare/administratörer som har funktionen “Redigera Registerutdrag inhämtat” kan redigera datumrutan och får även tillgång till listan under "Personregister" i vänstermenyn → "Registerutdrag" i toppmenyn.