I SportAdmin kan ni som förening ange vilka ledare ni avser kräva utdrag ur belastningsregistret från samt notera vilket datum ni kontrollerat och inhämtat registerutdraget.


"Inställningar" i vänstermenyn → "Gruppkopplingar" i toppmenyn

  • Via denna funktion anger du vilka gruppkopplingar (roller) som ni anser att ni kommer att kräva och inhämta registerutdrag ifrån.


"Personregister" i vänstermenyn → "Registerutdrag" i toppmenyn

  • På denna sida listas alla ledare (som är över 15 år) som har bockrutan “registerutdrag krävs” iklickad under gruppkopplingar.
  • Härifrån kan ni klicka på “Ändra” ute till höger om en ledare och notera de datum då ni inhämtat registerutdraget.
  • Härifrån kan ni även maila alla ledare genom att klicka i bockrutorna till vänster om dem och sedan klicka på “Gör ett utskick”.


"Personregister" i vänstermenyn

  • Här kan ni söka på en person, klicka på “Ändra” ute till höger och notera de datum ni inhämtat registerutdraget.
  • På personkortet kommer ni även kunna se det datum som är noterat i rutan “Registerutdrag inhämtat”


Administratörer

  • Alla ledare som har inlogg till SportAdmin med behörigheten (Ledare och Ledare Plus) kommer att kunna se rutan “Registerutdrag inhämtat” på personkortet.
  • Alla ledare/administratörer som har funktionen “Redigera Registerutdrag inhämtat” kan redigera datumrutan och får även tillgång till listan under "Personregister" i vänstermenyn → "Registerutdrag" i toppmenyn.