Om du har barn i flera föreningar behöver varje barn ha samma e-postadress angiven till deras målsman för att dessa ska synas när man loggar in. Medlemsappen känner av vilka medlemmar som ligger kopplat till respektive e-postadress och samlar dessa under samma inloggning i appen.

Loggar du in i Medlemsappen med en e-post som bara återfinns på ett av dina barn är det således också endast det barnet som du ser i appen.
Det du behöver göra är att kontakta föreningen och be dem lägga in den e-post du önskar använda på barnen. 

Går det att se aktiviteter från olika SportAdmin-föreningar i samma inloggning? 

Ja, det går utmärkt, förutsatt att e-postadressen är densamma i båda föreningar.