Funktionen med SIE-fil i SportAdmin är kort och gott att föreningen har möjlighet att exportera all transaktionshistorik från SportAdmin inom ett givet datumintervall, i ett format som sedan kan importeras i de flesta bokföringsprogram. 


SIE-filen är av typen SIE4. Med en SIE4-fil är det möjligt att flytta över bokföringsdata (verifikat) som har bokförts i ett program till ett annat program. Den SIE-fil som ni kan exportera från SportAdmin innehåller verifikat samt kostnadsställe för varje enskild händelse mellan de datum du väljer att ta ut en fil för, vilket innebär att den kan importeras i ert bokföringssystem för er som bokför enligt inbetalning-/kontantmetoden. 


Innan ni tar ut en SIE-fil från SportAdmin behöver ni:

  • Lägga upp er kontoplan. Detta görs under "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn → "Kontoplan". 
  • Lägga upp era kostnadsställen (om föreningen använder sig av detta), detta görs under "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn → "Kostnadsställe".
  • Därefter måste ni koppla alla era kostnadstyper till rätt konto, detta görs under "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn.
  • Ni behöver också ange den verifikatserie där ni vill att era fakturor ska bokföras. Detta gör ni under "Fakturering" i vänstermenyn → "Inställningar" i toppmenyn → "Fakturainställningar".

                       

Så här tar ni ut en SIE-fil:                   

1. Funktionen hittar du under Fakturering i vänstermenyn --> SIE-fil i takmenyn.

2. Välj ett från- och tilldatum i datumfälten och tryck på “Ladda ner SIE-fil”

Det kommer då att laddas ner en SIE-fil till din dator med samtliga betalda fakturor inom det valda datumintervallet.


Innan ni importerar SIE-fil till bokförings-/redovisningssystem behöver ni:

Kontrollera alla inställningar och att ni har en kontoplan upplagd i ert bokförings-/redovisningssystem.


Importera filen till ert bokförings-/redovisningssystem.                

Hur ni importerar filen är individuellt för varje bokförings-/redovisningssystem – hör av er till dem för mer information om hur ni importerar en fil. 

   

Tänk på att om ni tar ut två filer för samma datum kommer fakturorna från det datumet komma med i SIE-filen två gånger. Importerar ni båda dessa filerna kommer det bli en dubblett i ert bokföreningssystem som ni kommer behöva hantera manuellt. Vi rekommenderar därför att alltid endast ta ut en SIE-fil för dagar som redan är passerade. Tar ni ut en SIE-fil med dagens datum finns det risk att det kommer in fler betalningar efter att ni tagit ut filen och att ni då behöver ta ut en fil som inbegriper dagens datum igen.                        

Ni kan se historiken för vilka datum och tider ni tagit ut en SIE-fil i listan på sidan. Ni kan också ladda ner filer som ni redan skapat igen genom att trycka på den lilla nedladdningsikonen på varje rad. 

                       

När en betald faktura finns med i en SIE-fil kan den inte längre ändras i SportAdmin. Detta eftersom fakturan då är bokförd.