iBIS har en funktion som möjliggör importer av spelare och en enklare licenshantering.

Ur SportAdmin kan ni ta ut en Excelexport som ni sedan kan importera i iBIS.

Ni hittar exporten under "Licenshantering" och en innebandyperiod. 

När ni laddat ner filen kan ni sedan ladda upp den i iBIS.