Ni kan informera era ledare om hur de kan använda MedlemsAppen i sin verksamhet i föreningens grupper. 

Ett förberett utskick som ni kan använda er av finns i systemet. I det kan ni redigera så att det passar er.

  1. Gå till "Appar" i vänstermenyn → Medlemsappen → Inställningar.  
  2. Välj Alternativ 3 "Maila ledare"
  3. Välj de gruppkopplingar som ni vill att mailet ska gå till. 
  4. Tryck "Nästa" urvalet är gjort

I nästa steg får ni upp en lista med vem som kommer få mailet. Ni kan också redigera mailets innehåll innan ni skickar det.