Ni kan informera era medlemmar om att ladda ner MedlemsAppen genom att göra ett utskick från systemet. Ett förberett utskick som ni kan använda er av finns i systemet. I det kan ni redigera så att det passar er. 

  1. Gå till "Föreningsinställningar" i vänstermenyn "Appar" i takmenyn → "Medlemsappen".
  2. Kontrollera att de grupper som är aktiverade för MedlemsAppen är rätt grupper.
  3. Välj "Maila alla ikryssade grupper i perioden" eller "Maila alla medlemmar som inte loggat in". 


Maila alla ikryssade grupper i perioden
Alla medlemmar som tillhör en grupp i perioden som är aktiverad för MedlemsAppen får ett mail oavsett om de använder appen idag eller inte.


Maila alla medlemmar som inte loggat in
Alla medlemmar som tillhör en grupp i perioden som är aktiverad för MedlemsAppen men inte har loggat in i appen någon gång får ett mail. I nästa steg får ni upp en lista med vem som kommer få mailet. Ni kan också redigera mailets innehåll innan ni skickar det.