1. Signera avtal från Sportadmin

Föreningens firmatecknare kommer att få ett mail från SportAdmin via Get Accept med Rubriken: SportAdmin - Avtal. I detta mail ber vi er klicka på den gröna bannern “Visa dokumentet”. Därefter klickar ni på den gröna bannern “Signera dokument” längst ner på avtalet och undertecknar avtalet med Mobilt BankID.2. Ansöka om Qvicklyavtal

Föreningens firmatecknare kommer få ett liknande mail som ovan där vi ber er att fylla i ett samarbetsavtal med Qvickly. Ett samarbetsavtal behövs för att ni ska kunna ta emot swishbetalningar, kortbetalningar, delbetalningar och fakturaköp. Detta avtal signeras på samma sätt med mobilt BankID. När avtalet är ifyllt behöver ni även skicka ett konstituerande styrelsemötesprotokoll till rådgivaren ni varit i kontakt med på SportAdmin. 


Protokollet behöver innehålla följande:

- Föreningens namn

- Datum (max 1 år gammalt)

- Framgå tydligt vem som är föreningens firmatecknare

- Att den/de som signerar har rätt att teckna avtal för föreningen

- Att protokollet är signerat


När Qvickly har godkänt er ansökan kommer ni att få inloggningsuppgifter till Qvicklys portal - spara dessa. Därefter kommer vi att kontakta er och hjälpa er att komma igång med oss!


3. Förbered och läs på

Läs igenom vårt informationsblad och checklista innan det är dags för utbildning för att komma igång med SportAdmin på bästa sätt. Den innehåller bland annat information om administrationsavgiften på 9-59kr och vikten av att ha förmedlat detta på ett tydligt sätt till medlemmarna för att undvika missförstånd.


4. Ladda upp medlemsregister

Ladda upp medlemsregister på följande länk.


5. Boka digital utbildning 1

Hitta en tid som passar i vår utbildningskalender.
Ni ser alla lediga tider, samt preliminärbokar, genom att klicka här.

Övrig info
Inför er första utbildning kommer ni få en inbjudan att logga in i SportAdmin. Inför första utbildningen har ni en begränsad behörighet som i samband med utbildningen kommer behörigheten utökas. Inför utbildningen vill vi att ni kollar igenom vår uppstartsfilm och förbereder de första inställningarna. Utbildningen beräknas ta cirka 2 timmar och sker via Google Meet.


Återbud måste meddelas senast 24 timmar innan utbildningen äger rum, annars debiteras föreningen 500 kr ex moms för utbildningen.


Ni behöver tillgång till dator och internetuppkoppling.


6. Boka digital utbildning 2

Hitta en tid som passar i vår utbildningskalender, gärna i nära anslutning till ert första utskick av avgifter.
Ni ser alla lediga tider, samt preliminärbokar, genom att klicka här.

Övrig info
Utbildningen beräknas ta cirka 2 timmar och sker via Google Meet.
Återbud måste meddelas senast 24 timmar innan utbildningen äger rum, annars debiteras föreningen 500 kr ex moms för utbildningen.
Ni behöver tillgång till telefon, dator och internetuppkoppling.