Under ”Utmärkelser” i vänstermenyn kan du som medlem se de utmärkelser som är slutförda, pågående eller framtida för de personer som är kopplade till din mailadress. 


Genom att klicka på initialerna högst upp i MedlemsAppen kan du växla mellan dina medlemmar. Under ”Påbörjade utmärkelser” kan du se de utmärkelser där du klarat något kriterium men inte alla. Svep åt höger för att se fler pågående utmärkelser. Klickar du på en utmärkelse kan du se vilka kriterier du klarat och vad som krävs för att klara fler. Längre ner på sidan kan du välja att se "slutförda" eller "ej påbörjade" utmärkelser.