Kontakter

Under menyn ”Kontakter” i MedlemsAppen visas de grupper som medlemmen är kopplad till. Genom att klicka sig in i gruppen kan man se gruppens deltagare och ledare. Vidare visas medlemmens medlemmens e-post och telefonnummer om man klickar på dennes namn.

Dölj kontaktuppgifter

Medlemmar kan dölja sina kontaktuppgifter under Inställningar (Kugghjulet som finns i huvudmenyn) -> Välj person -> och avaktivera ”Visa kontaktinformation”.