Under menyn ”Kontakter” i MedlemsAppen visas de grupper som medlemmen är kopplad till. Genom att klicka sig in i gruppen kan man se gruppens deltagare och ledare. Vidare visas medlemmens medlemmens e-post och telefonnummer om man klickar på dennes namn.

Dölj kontaktuppgifter

Medlemmar kan dölja sina kontaktuppgifter under "Inställningar" (Kugghjulet som finns i huvudmenyn) → Välj person → och avaktivera ”Visa kontaktinformation”.