Med Kansliservice kan era medlemmar få tillgång till ett digitalt medlemskort när de betalt sin medlemsavgift. Medlemskortet kommer de åt i SportAdmin MedlemsApp.


Alla inställningar för det digitala medlemskort görs under menyn ”Medlemskort” i vänstermenyn. 


Gör en mall

Klicka på "Mallar" i toppmenyn.

Logotyp/mallnamn: döp mallen, exempelvis till "Standardmall".
Ladda upp en bild: ladda upp en bild, exempelvis er föreningslogga.

Textfärg: välj vilket färg texten på medlemskortet ska vara. 

Bakgrundsfärg: välj en färg eller en bild som bakgrund.

Genomskinlighet: väljer du en färg som bakgrund kan du justera genomskinligheten med reglaget. 


Aktivera medlemskortet 

Klicka på "Medlemskort" i toppmenyn → "Lägg till medlemskort" uppe i högerhörnet. 

Benämning: döp medlemskortet, exempelvis "HT 2020" eller "Säsong 2020/2021".

Mall: välj vilket mall medlemskortet ska ha.
Giltighetstid: välj när medlemskortet ska vara aktivt. 
Inställningar: klicka i vilken info som ska synas på medlemskortet

- visa medlemskort

- visa medlemmens födelseår

- visa målsman för

- visa gruppnamn

- visa QR-kod

- visa för- och efternamn i QR-koden

Aktivera medlemskort: klicka i för att aktivera medlemskortet.

Målgrupper: klicka i de grupper som ska få tillgång till medlemskortet.