I SportAdmin kan era medlemmar få tillgång till ett digitalt medlemskort när de betalt sin medlemsavgift. Medlemskortet kommer de åt i SportAdmins MedlemsApp.


Alla inställningar för det digitala medlemskort görs under CRM i vänstermenyn → Medlemskort i toppmenyn. 


Steg 1 - Gör en mall

Klicka på Mallar i undermenyn → Lägg till mall → fyll i nedan, 

 • Mallnamn: döp mallen.
 • Textfärg: välj färg texten på medlemskortet ska vara.
 • Logga: ladda upp en bild på exempelvis er föreningslogga.
 • Bakgrund: välj en färg eller en bild som bakgrund.
 • Genomskinlighet: väljer du en färg som bakgrund kan du justera genomskinligheten med reglaget.
 • Spara. 


Steg 2 - Lägg till medlemskort

Klicka på Medlemskort i undermenyn → Lägg till medlemskort → fyll i nedan,

 • Aktivera medlemskortet om det ska vara aktivt.
 • Namn: döp medlemskortet.
 • Mall: välj vilket mall medlemskortet ska ha.
 • Från/till: välj när medlemskortet ska vara aktivt. 
 • Fler inställningar: klicka i vilken info som ska synas på medlemskortet
 • Välj målgrupper: klicka i de grupper som ska få tillgång till medlemskortet.
 • Spara.