Organisationsgrupper

Under ”Organisationsgrupper” i toppmenyn återfinns organisationerna som är tillagda i varje grupp.

Lägg till en organisation i en grupp

  1. Leta upp rätt period i rullgardinslistan och rätt grupp i listan under.
  2. Klicka ”Lägg till organisation”.
  3. Välj vilken organisation du vill lägga till och tryck ”Spara”.

Gör ett utskick till gruppen

  1. Leta upp rätt period i rullgardinslistan och rätt grupp i listan under.
  2. Välj ”Gör ett utskick” i toppmenyn.
  3. Skriv ditt utskick och välj vem som ska få utskicket.
  4. Klicka ”Maila utskicket” när du är redo att göra ditt utskick.

Alla dina gjorda utskick samlas under ”Mina utskick” i vänstermenyn.