Under ”Organisationsgrupper” i toppmenyn återfinns organisationerna som är tillagda i varje grupp

Lägg till en ny organisationsgrupp

 1. Välj rätt period i listan.
 2. Klicka ”Lägg till organisationsgrupp”.
 3. Döp gruppen (exempelvis Guldsponsorer, Sponsorer stor) välj period under "Koppla till period”.
 4. Tryck ”Spara” för att lägga till gruppen.

Ändra i en befintlig organisationsgrupp

 1. Leta upp gruppen i listan.
 2. Klicka ”Ändra” till höger om gruppen.
 3. Ändra de uppgifter du vill ändra för gruppen.
 4. Tryck ”Spara” för att genomföra dina ändringar.

Lägg till en förening/företag i en organisationsgrupp

 1. Leta upp rätt period i listan och rätt grupp i listan under.
 2. Klicka på "gruppens namn" tex. "Guldsponsorer".
 3. Klicka på "koppla organisation"  välj förening/företag.
 4. Klicka på "spara".

Gör ett utskick till organisationsgruppen

 1. Leta upp rätt period i listan och rätt grupp i listan under.
 2. Klicka på "gruppens namn" tex. "Guldsponsorer".
 3. Markera förening/företag som ska få utskicket klicka på "maila utskick".
 4. Skriv ditt utskick välj vem som ska få utskicket.
 5. Klicka ”Maila utskicket” när du är redo att göra ditt utskick.

Alla dina gjorda utskick samlas under ”Mina utskick” i vänstermenyn.