Grupper

Under ”Grupper” i toppmenyn kan man lägga till eller ändra i sina grupper för organisationer.

Lägg till en grupp

  1. Välj rätt period i listan.
  2. Klicka ”Lägg till grupp”.
  3. Döp gruppen (exempelvis Guldsponsorer, Sponsorer stor) och skriv eventuella övriga noteringar i rutan ”Övrigt”.
  4. Tryck ”Spara” för att lägga till gruppen.

Ändra i en grupp

  1. Leta upp gruppen i listan.
  2. Klicka ”Ändra” till höger om gruppen.
  3. Ändra de uppgifter du vill ändra för gruppen.
  4. Tryck ”Spara” för att genomföra dina ändringar.