Licenshantering för olika sporter

SportAdmin har stöd för att hantera licenser fö fyra olika sporter – innebandy, fotboll, gymnastik och cheerleading. Notera att det inte är möjligt att köpa några licenser via SportAdmin utan detta görs via respektive förbund! Kontakt ert förbund för mer detaljerad information om vad som gäller för licensens innehåll etc.

Licenshantering – Fotboll
1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under “Grupper”, “Ändra”
2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under ”Inställningar”, ”Gruppkopplingar”
3. Under “Licenshantering” finner du nu en lista på alla medlemmar som behöver en licens. Teckna dessa licenser i Fogis.
4. Gå till “Licenshantering” och klicka “Ändra” vid respektive namn. Fyll i det datum då du tecknat licensen

Licenshantering – Innebandy
1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under “Grupper”, “Ändra”
2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under ”Inställningar”, ”Gruppkopplingar”
3. Under “Licenshantering” finner du nu en lista på alla medlemmar som behöver en enskild licens samt vilken licens respektive person behöver. Teckna dessa licenser i IBIS.
4. Gå till “Licenshantering” → “Snabbredigera” och markera vilket medlemsår du tecknat licens för för respektive person.

Licenshantering – Gymnastik och Cheerleading
1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under “Grupper”, “Ändra”
2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under ”Inställningar”, ”Gruppkopplingar”
3. Under “Licenshantering” finner du nu en lista på alla medlemmar som behöver en enskild licens samt en sammanställning över alla som ingår i eventuella gruppförsäkringar. Teckna dessa licenser i Pensum.
4. Gå till “Licenshantering”, “Snabbredigera” och markera vilka medlemmar du tecknat licens för (enbart för enskilda licenser)När all registrering är klar är det möjligt att ta ut en fil från Pensum som innehåller alla medlemmar ni köpt licens för. Denna kan sedan laddas upp under “Licenshantering”, “Jämför med Pensum” för att stämma av att rätt person fått rätt licens.